Onze missie

 
“Het terugdringen van het gebruik van ruwe grondstoffen”


Onze visie

 

“De Recycle Universiteit gelooft dat dé manier om op lange termijn een blijvende reductie van de vraag naar ruwe grondstoffen te bewerkstelligen ligt in het wegnemen van de vraag ernaar door eindconsumenten te overtuigen structureel keuzes te maken die minder impact op het milieu hebben“

Wil jij ons helpen met de puzzel ?


Something is wrong.
Instagram token error.

derecycleuniversiteit

Follow
Load More